FOREST ENCOUNTERS


Info
a
a

EN   SI   DE   NL   FR   RS

Srečevanja z gozdom je triletni projekt evropskega sodelovanja (2023–25), vodilni partner katerega je Društvo Igor Zabel za kulturo in teorijo. Zasnovan kot interdisciplinarno sodelovanje partnerjev iz Slovenije, Avstrije in Belgije se usmerja v razvijanje večplastnega razumevanja različnih vrednot, pomenov, izzivov in perspektiv, povezanih z gozdovi. Z združevanjem umetnosti, gozdarstva in humanistike pristopa h gozdu kot prostoru raziskovanja ekologije, pa tudi raznolikih, pogosto konfliktnih politik ter družbenih, kulturnih in ekonomskih praks. Projekt preučuje in snuje različne scenarije, koncepte in prakse, ki se dotikajo vprašanj, kot so: Kakšna so in bi lahko bila človekova srečevanja z gozdovi? Kaj in na kakšen način se lahko učimo z gozdom, skozenj ali v njem?

Gozdovi pokrivajo približno 44 odstotkov celotne površine Evropske unije (Eurostat, 2020). So ključnega pomena za blažitev podnebne krize in ohranjanje biotske raznovrstnosti. Kot pomemben javni prostor, še posebej v mestih in njihovi bližini, človeku omogočajo regeneracijo, rekreacijo in navdih. Hkrati so gradnik kulturne identitete v številnih državah EU, v veliki meri tudi vir lokalnih gospodarstev. Zaradi posledic podnebnih sprememb, urbanizacije in k ekonomskemu profitu usmerjenega krčenja gozdov, pa gozdni ekosistemi, vrednota že sama po sebi, postajajo vse bolj ranljivi.

Vse večja okoljska in podnebna kriza nas silita v ponoven razmislek o našem odnosu do gozdov. Z umetniškimi raziskovalnimi projekti, delavnicami, zgodbarjenjem, simpoziji, publikacijami in razstavami ter upoštevaje tako človeško kot več-kot-človeško perspektivo skuša projekt Srečevanja z gozdom prispevati k bolj vključevalni in sonaravni prihodnosti.

Partnerji: Društvo Igor Zabel za kulturo in teorijo, Ljubljana (glavni partner); Inštitut za prostorsko oblikovanje Fakultete za arhitekturo Tehnične univerze v Gradcu; in OUT OF SIGHT, AntwerpenProjekt sofinancira Evropska unija.