FOREST ENCOUNTERS


Info
a
a

EN   SI   DE   NL   FR   RS

Forest Encounters, een Europees samenwerkingsproject (2023-2025), verkent verschillende denkbeelden, concepten en praktijken rond de vragen: Wat kunnen menselijke ontmoetingen met bossen zijn? Wat en hoe kunnen we leren met en door het bos?

Het project is een interdisciplinaire samenwerking tussen partners uit Slovenië, Oostenrijk, België en daarbuiten, en heeft tot doel een veelzijdig begrip te ontwikkelen van verschillende waarden, betekenissen, uitdagingen en perspectieven met betrekking tot het bos. Door de disciplines kunst, bosbouw en menswetenschappen samen te brengen, benadert het project het bos tegelijk als een plaats waar we ecologie kunnen onderzoeken en als een plek van divers en vaak tegenstrijdig beleid en sociale, culturele en economische praktijken.

Bossen bedekken ongeveer 44% van de totale landmassa van de EU (Eurostat, 2020). Zij zijn van cruciaal belang voor de bestrijding van de klimaatcrisis en het behoud van de biodiversiteit. Bossen fungeren als een belangrijke openbare ruimte, vooral in steden en de nabijheid daarvan. Zij bieden, zoals tijdens de Covid-19-pandemie acuut is gebleken, een noodzakelijke ruimte voor regeneratie en recreatie. Bossen bieden ook belangrijke lokale economische hulpbronnen en dragen in belangrijke mate bij tot de culturele identiteit van veel EU-lidstaten. Het bos is echter ook belangrijk als waarde op zich, maar bosecosystemen worden steeds kwetsbaarder en bedreigd door de gevolgen van klimaatverandering, verstedelijking en door de economie veroorzaakte ontbossing.

De toenemende urgentie van de milieu- en klimaatcrisis dwingt ons onze relatie met bossen te heroverwegen. Het Forest Encounters project erkent zowel het menselijke als het niet-menselijke perspectief, en draagt via artistieke onderzoeksprojecten, workshops, verhalenvertellingen, symposia, publicaties en tentoonstellingen bij tot een meer inclusieve toekomst die dichter bij de natuur staat.