FOREST ENCOUNTERS


Info
a
a

EN   SI   DE   NL   FR   RS

Šumski susreti, projekat evropske saradnje (2023–2025), istražuje i predlaže različite zamisli, koncepte i prakse polazeći od pitanja: Šta su i šta bi mogli biti susreti ljudi sa šumama? Šta i kako možemo naučiti u šumi i kroz šumu?

Projekat je međudisciplinarna saradnja između partnera iz Slovenije, Austrije, Belgije i šire, i ima za cilj da razvije višestruko razumevanje različitih vrednosti, značenja, izazova i perspektiva u vezi sa šumom. Objedinjujući discipline umetnosti, šumarstva i humanističkih nauka, projekat pristupa šumi kao mestu gde možemo da istražujemo ekologiju, ali i kao mestu različitih i često konfliktnih politika, društvenih, kulturnih i ekonomskih praksi.

Šume pokrivaju približno 44% ukupne kopnene mase EU (Eurostat, 2020). One su ključne za ublažavanje klimatske krize i očuvanje biodiverziteta. Šume funkcionišu kao važan javni prostor, posebno u gradovima i njihovoj blizini. One nude, kao što smo shvatili tokom pandemije Covid-19, neophodan prostor za regeneraciju i rekreaciju. Šume takođe pružaju važne lokalne ekonomske resurse i značajno doprinose kulturnom identitetu mnogih evropskih zemalja. Šuma je takođe važna kao vrednost sama po sebi, međutim šumski ekosistemi postaju sve ranjiviji i ugroženiji posledicama klimatskih promena, urbanizacije i krčenja šuma izazvanog ekonomijom.

Sve veća ozbiljnost ekološke i klimatske krize primorava nas da preispitamo svoj odnos sa šumama. Šumski susreti uključuje ne samo čovekov pogled, već perspektivu sveobuhvatne prirode. Kroz umetničko-istraživačke projekte, radionice, pripovedanja, simpozijume, publikacije i izložbe, projekat doprinosi inkluzivnijoj budućnosti koja je sastavni deo prirode.